EXTRA VÝBAVA
TERAZ SO ZĽAVOU 50%

A NAVIAC SERVISNÝ BALÍK EASY CARE
NA 3 ROKY / 90.000 KM

Výbava zahŕňa:

 • 19" Classico - disky z lahkých zliatin
 • Alfa Connect 8.8” 3D NAV
 • Digital audio broadcast (dab)
 • Mapy pre navigačný systém
 • Brzdiče – čierné/červené/žlté
 • Čierna lesklá/strieborná obruba rámu okien
 • Dojazdové rezervné koleso
 • Elektricky sklápateľné vonkajšie spätné zrkadlá
 • Hliníkové športové pedále
 • Paket Asistencie vodica Plus
 • Paket elektrické sedadlá 6-smerové
 • Paket Zima
 • Prístrojová doska pred vodičom s 7" TFT displejom
 • Pastelová alebo metalická farba exteriéru
 • Zväčšený objem palivovej nádrže (64l)

Ponuka platí pre verzie:

2.2D MULTIJET 180K Q4 SUPER   |   2.2D MULTIJET 210K Q4 SUPER   |   2.0 TBI MULTIAIR 200K Q4 SUPER   |   2.0 TBI MULTIAIR 280K Q4 SUPER

* Použité fotografie sú ilustračné a ponuky financovania sú len vzorové. Konkrétnu ponuku financovania si nechajte vypracovať u autorizovaných predajcov značky Alfa Romeo. Bližšie informácie o záruke poskytovanej výrobcom sú uvedené v Záručnej a servisnej knižke. Uvedené informácie a skutočnosti majú výlučne informatívny charakter a nemôžu byť považované za súčasť návrhu zmluvy.

1/3 Vyberte si model, na ktorý chcete zaslať cenovú ponuku

2/3 Vyplňte svoje údaje

* Povinné ��daje

Máte vybraný aj ďalší model? ÁNO NIE
Marca auto *
Modello auto *
3/3 Vyberte si predajcu, ktorý Vás bude kontaktovať s ponukou

Na základe zadaného PSČ Vám systém zobrazí najbližších autorizovaných predajcov.

Qua c'è la mappa. Vedere tab Test Drive.

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY so spracovaním osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Po prečítaní Informačného oznámenia o dátovom spracovávaní osobných údajov, vyznačením nižšie uvedenej súhlasnej ikony
potvrdzujem, že som čítal/a Právne informácie - Všeobecné podmienky, s dôrazom na ustanovenia Informačného oznámenia týkajúce sa Ochrany osobných údajov , a týmto udeľujem súhlas spoločnosti FCA Central and Eastern Europe Kft., so sídlom: Madarász Viktor utca 47, Budapešť 1138, Maďarsko, zapísaná v obchodnom registri pod číslom 01-09-167595, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom Fiat Chrysler Automobiles SR, organizačná zložka, so sídlom: Mlynské Nivy 45, Bratislava 821 09, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vlo��ka č.: 2155/B, IČO: 46 925 881 (ďalej len „FCA Central and Eastern Europe Kft.”) s tým,

Vyhlasujem, že som bol informovaný spoločnosťou FCA Central and Eastern Europe Kft. o všetkých skutočnostiach obsiahnutých v § 15 a právach v zmysle § 28 Zákona, a to najmä o práve na informácie o tom, aké moje osobné údaje sú spracúvané, práve na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, práve na ich blokovanie, likvidáciu a pod.

Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné a mám právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR., organizačná zložka., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava, Slovenská republika alebo emailom na adresu customercare.SK@fiat.com. Odvolanie súhlasu je účinné okamihom doručenia do sídla spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles SR., organizačná zložka alebo na vyššie uvedenú emailovú adresu.

Tento súhlas poskytujem na dobu trvania činností, pre ktoré sa tento údaj poskytuje.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ potvrdzujem svoju žiadosť o službu uvedenú v bode a) Informačného oznámenia a dávam súhlas na spracovanie mojich osobných údajov na účely služby pomocou metód spracovania uvedených v Informačnom oznámení.