newCartoolLoading newCartoolUpdateMileage personalazeplaceholder

cartitle

personalizemessage

{{selectedModel.saleDescription|| 'selectmodel'}}
{{selectedEngine.description| limitTo: 22}} {{selectedEngine.Fuel.description}} selectengine
{{selectedMonths.description}} selectmonths months
{{selectedKm.description}} selectkilometre kilometre
{{model.saleDescription}}
  {{equipment.description}}
  {{engine.description}} {{engine.Fuel.description}}
   {{month.description}} months
   {{km.description}} kilometreUnit

   vinorplatemessage

   i18nvinorplatenotfoundmessage different brand genericErrorMessage
   savefilter

   cartitle

   newCartoolLoggedUserAddCarMessage

   +
   {{labelNoDIG}}
   {{singleItem.vehicleName ? singleItem.vehicleName : singleItem.modelName}}
   {{singleItem.numberOfPlate}}

   newCartoolAlertTitle

   newCartoolAlertNoWarrantyTitle

   newCartoolAlertText

   newCartoolAlertNoWarrantyText

   newCartoolAlertCustomerCare

   newCartoolAlertContact1 newCartoolAlertContactLinkedText newCartoolAlertContact2

   newCartoolAddCarMessage

   newCartoolVinOrPlateText

   newCartoolVinOrPlateNotFound newCartoolVinOrPlateBrandError genericErrorMessage newCartoolWhereIsVinText
   newCartoolCarFoundText
   newCartoolUnknownVinText
   newCartoolClickHereText
   newCartoolToInsertVinText
   newCartoolClickHereText

   newCartoolCarDataText

   {{selectedModel.saleDescription || 'newCartoolSelectModel'}}
   {{selectedMonths.description}} {{selectedMonths.year}} newCartoolMatriculation
   {{selectedEngine.description | limitTo: 22}} {{selectedEngine.Fuel.description}} newCartoolSelectEngine
   {{selectedKm.description}} km unit newCartoolSelectKm newCartoolUpdateKmAlert
   newCartoolOtherModelsModel
   newCartoolOtherModelsYear
   newCartoolOtherModelsFuel
   {{selectedModel.description}}
   {{selectedMonths.description}}
   {{selectedEngine.Fuel.description}}
   newCartoolOtherModelsMotorization
   km unit
   {{selectedEngine.description}}
   {{selectedKm.description}}

   newCartoolLoadingText

   • 1 selectmodel {{selectedModel.saleDescription}}
   • 2 newCartoolMatriculation {{selectedMonths.description}} {{selectedMonths.year}}
   • 3 newCartoolLoadingEngine {{selectedEngine.description | limitTo: 22}} {{selectedEngine.Fuel.description}}

   newCartoolAlertTitle

   newCartoolAlertNoWarrantyTitle

   newCartoolAlertText

   newCartoolAlertNoWarrantyText

   newCartoolAlertCustomerCare

   newCartoolAlertContact1 newCartoolAlertContactLinkedText newCartoolAlertContact2

   cartitle

   newCartoolBack
   selectyourcar
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4

   selectmodel

    {{model.saleDescription}}

    cartitle

    newCartoolBack
    selectyourcar
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    equipment
    {{equipment.description}}
     {{engine.description | limitTo: 28}} ... {{engine.Fuel.description}}

     cartitle

     newCartoolBack
     newCartoolMatriculationText
     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     newCartoolMatericulationYear
     {{year.year}} {{year.label}}
     {{month.description}}

     cartitle

     newCartoolBack
     newCartoolKmText
     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     km unit
     newCartoolInsertKmReminderText

     YourDealers

     {{dealer.dealerName}}

     {{dealer.address}}

     {{dealer.COMPANYNAM}}

     {{dealer.ADDRESS}} , {{dealer.TOWN}} ({{dealer.PROVINCE}})

     dealerBoxTelephone {{dealer.TEL_1}}

     dealerBoxDistance

     {{selectedDealer.dealerName}}{{selectedDealer.COMPANYNAM}}

     {{selectedDealer.ADDRESS}} , {{selectedDealer.TOWN}} ({{selectedDealer.PROVINCE}})

     dealerBoxTelephone {{selectedDealer.TEL_1}}

     dealerBoxDistance

     dealerBoxLoadingMessage

     cartitle

     newCartoolBack
     newCartoolOtherModelsSelectCar
     confirmButton
     ... welcome
     mybrandplaceholder

     mybrandtitle

     mybrandsubtitle

     socialaccessmessage

     registertitle

     registermessage1
     registermessage2

     fundusplaceholder {{$root.selectedDealer.dealerName}}{{$root.selectedDealer.COMPANYNAM}}

     YourDealers

     {{dealer.dealerName}}

     {{dealer.address}}

     {{dealer.COMPANYNAM}}

     {{dealer.ADDRESS}}, {{dealer.TOWN}} ({{dealer.PROVINCE}})

     dealerBoxTelephone {{dealer.TEL_1}}

     dealerBoxDistance

     {{selectedDealer.dealerName}}{{selectedDealer.COMPANYNAM}}

     {{selectedDealer.ADDRESS}}, {{selectedDealer.TOWN}} ({{selectedDealer.PROVINCE}})

     dealerBoxTelephone {{selectedDealer.TEL_1}}

     dealerBoxDistance

     dealerBoxLoadingMessage

     findustitle

     findusmessage

     findusbox1title

     findusbox1message

     findusbox2title

     Servisné rady

     Jazdite po cestách s bezpečným servisom

     oil
     INFORMÁCIE O MOTOROVOM OLEJI

     1.Pred kontrolou hladiny oleja odparkujte vozidlo na rovnom povrchu
     2.Ak je motor horúci, nedotýkajte sa viečka olejovej vane
     3.Nedolievajte olej s inými parametrami než olej, ktorý sa už v motore nachádza
     4.Ak potrebujete vymeniť olej a správnym spôsobom ho zlikvidovať, obráťte sa na zastúpenie spoločnosti Alfa Romeo

     battery
     INFORMÁCIE O BATÉRII

     1.Vždy postupujte veľmi opatrne: kvapalina v batérii je korozívna a jedovatá – dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu kvapaliny s pokožkou
     2.Pamätajte: ak je hladina kvapaliny v batérii príliš nízka, hrozí riziko poškodenia batérie
     3.Ak musíte odstaviť vozidlo na dlhšiu dobu, vytiahnite z neho batériu a uložte ju na uzatvorené a teplé miesto
     4.Ak batéria zamrzne, nepokúšajte sa ju dobíjať. Skontrolujte, či sú všetky vnútorné súčasti nepoškodené a nie sú prasknuté: v opačnom prípade môže kvapalina začať vytekať
     5.Najlepším riešením výmeny a likvidácie batérie vozidla vzhľadom na životné prostredie je návšteva zástupcu spoločnosti Fiat
     6.Životnosť batérie je možné predĺžiť pomocou niekoľkých menších trikov: po zaparkovaní dbajte na to, aby boli dvere a kapota zatvorené a aby boli všetky svetlá vypnuté. Dbajte aj na to, aby ste po vypnutí motora nenechávali dlhodobo zapnuté rádio a výstražné svetlá.

     wipers
     INFORMÁCIE O STIERAČOCH PREDNÉHO A ZADNÉHO SKLA

     1.Ak chcete dosiahnuť maximálnu funkčnosť stieračov, dbajte na čistotu gumových častí lišty a nechajte ich vymeniť najmenej raz ročne
     2.Pri nízkych teplotách dbajte na to, aby ľad neblokoval gumovú časť na skle a aby nedošlo k poškodeniu líšt. Odstráňte zvyšky snehu na okne bez použitia stieračov (keď je povrch suchý)
     3.Dbajte na to, aby v nádržke ostrekovača bola vždy požadovaná kvapalina a aby neboli ostrekovacie otvory upchané

     tyres
     INFORMÁCIE O KOLESÁCH A PNEUMATIKÁCH

     Tlak v pneumatikách, vrátane náhradnej pneumatiky, kontrolujte vtedy, keď sa pneumatiky nepoužívajú a sú studené.
     Odporúčame vykonávať pravidelnú kontrolu: približne každé dva týždne a vždy pred každou dlhou cestou.

     Pamätajte, že priľnutie na vozovke závisí od tlaku nahustenia: ak je tlak nahustenia príliš nízky, pneumatiky sa môžu prehrievať a hrozí riziko ich poškodenia.

     bodywork
     INFORMÁCIE O KAROSÉRII

     1.V prípade škrabancov alebo rýh na karosérii je nevyhnutné tieto poškodenia čo najskôr retušovať, aby materiál nezačal hrdzavieť
     2.Ak často jazdíte na cestách posypaných cestárskou soľou alebo v mimoriadne znečistených oblastiach, vozidlo často umývajte
     3.Vždy sa snažte udržiavať vozidlo v dokonalom stave: kontrolujte, či sa pod rohožami nenachádzajú stopy vody, z tkaniny odstraňujte prach pomocou vlhkej kefy alebo vysávača.