SLUŽBY ALFA CONNECT

Vďaka mobilnej aplikácii My Alfa Connect pre smartfóny a inteligentné hodinky budete so svojím vozidlom prepojení aj počas jazdy a môžete s ním komunikovať aj na diaľku. Služby Alfa Connect prinášajú vyššiu úroveň bezpečnosti, aktuálne informácie o stave vášho vozidla Alfa Romeo, inteligentnú navigáciu, ovládanie na diaľku (zamknutie a odomknutie dvier, ovládanie svetiel), neustále dátové pripojenie, upozornenia a podporu v prípade krádeže.

Inovatívne služby Alfa Connect sú štandardne k dispozícii v nových verziách modelov Alfa Romeo Tonale, Giulia a Stelvio so systémom Alfa Connect Box a sú aktivované už od výroby.


SLUŽBA MY ASSISTANT VÁM ZARUČÍ MAXIMÁLNU ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI.

Tiesňové volanie: v prípade núdze môžete uskutočniť manuálne tiesňové volanie zvnútra vozidla stlačením tlačidla, pomocou rádia alebo mobilnej aplikácie My Alfa Connect do tiesňového centra alebo na vnútroštátnu tiesňovú linku (24 hodín denne). Modul Alfa Connect automaticky lokalizuje tiesňové volania z vozidla. Automatické tiesňové volanie je automaticky generované volanie do tiesňového centra, ktoré sa aktivuje v prípade konkrétnych kolíznych situáciíasistenčným centrom alebo vnútroštátnou záchrannou službou (24 hodín denne).

Asistenčná služba: v prípade potreby môžete manuálne nadviazať hlasový hovor s operátorom asistenčného telefonického centra prostredníctvom rádia alebo mobilnej aplikácie My Alfa Connect. Poloha vozidla a VIN číslo budú odoslané automaticky. Za určitých podmienok, ako sú napríklad poruchy pohonnej jednotky alebo palivového či brzdového systému, vozidlo automaticky nadviaže hlasový hovor medzi cestujúcimi vo vozidle a asistenčnou službou, pričom poloha vozidla a VIN číslo budú odoslané automaticky.

 

 

VĎAKA SLUŽBE MY REMOTE BUDE NEUSTÁLE V SPOJENÍ SO SVOJÍM VOZIDLOM ALFA ROMEO.

Ovládanie na diaľku: s vozidlom Alfa Romeo môžete komunikovať dokonca aj na diaľku. Pomocou smartfónu alebo inteligentných hodiniek môžete zamknúť a odomknúť dvere či zapnúť svetlá. V novom modeli Alfa Romeo Tonale môžete na diaľku ovládať aj otváranie či zatváranie dverí, naštartovanie a vypnutie motora a mnoho ďalších funkcií.

Vyhľadanie vozidla: vyhľadanie vozidla na preplnenom parkovisku už nebude problém. Polohu svojho vozidla si môžete zobraziť na displeji smartfónu, inteligentných hodiniek alebo na webovej stránke. Zobrazí sa vaša vzdialenosť od vozidla a môžete si dokonca zobraziť aj trasu k vozidlu.

Súčasťou služby My Remote sú aj funkcie domáceho digitálneho asistenta, upozornenie týkajúce sa jazdy a skóre ekologickej jazdy*. Ktorý umožňuje komunikovať s hlasovým asistentom aj z domu, a takisto službu Driving Alerts* (Upozornenia počas jazdy), aby ste mali svoje vozidlo vždy pod kontrolou. Nový model Alfa Romeo Tonale okrem toho obsahuje aj funkciu Eco-Score (Ekologické skóre). Funkcia Eco-Score pomôže zlepšiť vaše jazdné schopnosti s cieľom znížiť spotrebu paliva. Na tento účel zhromažďuje údaje o zrýchľovaní, spomaľovaní a ďalších parametroch v reálnom čase.

 

 

SLUŽBA MY CAR – VŠETKY DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE VŽDY AKTUÁLNE .

Informácie o vozidle: okamžité informácie o stave vozidla. S týmto balíkom budete mať informácie o skutočnom stave vozidla v reálnom čase, napríklad o množstve paliva, tlaku v pneumatikách, počte najazdených kilometrov a životnosti oleja. Po prihlásení sa do mobilnej aplikácie a na webovú stránku služby My Alfa Connect si môžete zobraziť informácie o vozidle, ktoré sú aktualizované k času poslednej jazdy. Komplexný prehľad o vozidle v reálnom čase zaručí maximálnu bezpečnosť jazdy.

Vďaka funkcii Service Scheduling (Plánovanie servisu) si v novom modeli Alfa Romeo Tonale môžete naplánovať servisnú prehliadku priamo z mobilnej aplikácie.

Služba My Car poskytuje aj upozornenia o stave vozidla* a upozornenia vo vozidle*.

 

 

SLUŽBA MY NAVIGATION – VŠETKO JE BLÍZKO.

Send & GO*: prvotriedna navigácia, ktorá vďaka možnosti Send & GO umožňuje v smartfóne vyhľadať cieľové miesto a odoslať ho prostredníctvom mobilnej aplikácie My Alfa Connect do navigačného systému vozidla. Jazda do cieľa nikdy nebola jednoduchšia – bezproblémová spolupráca vozidla a vášho smartfónu.

Pri novom modeli Alfa Romeo Tonale sú k dispozícii aj funkcie Map Update Over the Air (Aktualizácia máp cez bezdrôtové pripojenie), Dynamic Range Mapping (Dynamické mapovanie dojazdu) a Find Charging Station (Vyhľadávanie nabíjacích staníc). Map Update Over the Air: Mapy si môžete aktualizovať kedykoľvek cez mobilnú aplikáciu, nemusíte žiadať predajcu o podporu. Dynamic range mapping: Na mape vo vozidle sa graficky znázorní oblasť dojazdu v závislosti od aktuálneho stavu nabitia batérie alebo množstva paliva. Find Charging Station: Priamo z mobilnej aplikácie alebo z vozidla môžete vyhľadávať verejné nabíjacie stanice.

Služba My Navigation zahŕňa aj vyhľadávanie bodov záujmu*, informácie o počasí/dopravnej situácii/rýchlostných radaroch v reálnom čase*, navigáciu počas poslednej míle* a vyhľadávanie parkovacích miest/čerpacích staníc ako súčasť inteligentnej navigácie. Parking/Fuel Finder (Vyhľadávanie parkovacích miest/čerpacích staníc).

 

 

SLUŽBA MY WI-FI – INTERNET ÚPLNE VŠADE.

Prístupový bod Wi-Fi: vďaka prístupovému bodu s technológiou 4G LTE od spoločnosti Ubigi je naraz možné vo vozidle pripojiť až 8 zariadení a surfovať po internete aj počas cesty, takže sa nikto zo spolujazdcov nebude nudiť. Prvú registráciu je potrebné vykonať vo vozidle po pripojení k prístupovému bodu. Po dokončení sa používateľ a všetci cestujúci môžu pripojiť a používať svoje zariadenia.

Alexa Voice Service (Hlasová služba Alexa): v novom modeli Alfa Romeo Tonale sa môžete spoľahnúť na hlasovú asistentku Alexa, ktorá vám poskytne informácie o nových destináciách v blízkosti vašej trasy, bude počúvať vaše pokyny, prehrá vaše zoznamy skladieb, audioknihy a pod. K tejto službe môžete pristupovať aj na diaľku priamo z domu a odosielať destinácie do vozidla, monitorovať stav nabitia batérie, vyhľadávať najbližšie nabíjacie stanice a pod.

 

 

SLUŽBA MY THEFT ASSISTANCE – PREVENCIA A PODPORA.

Upozornenie na krádež: ak vozidlo zaznamená pokus o krádež, napríklad neoprávnené odťahovanie, dostanete upozornenie. Patrí sem vniknutie do vozidiel vybavených poplašným systémom, napríklad odpojenie akumulátora a zaznamenanie pohybu.

Asistent pri odcudzení vozidla: táto služba vám poskytne pomoc v prípade krádeže. Stlačením tlačidla Call (Volať) v mobilnej aplikácii My Alfa Connect sa môžete obrátiť priamo na asistenčné centrum a vyžiadať si pomoc. Po potvrdení krádeže formou policajného záznamu sa aktivujú bezpečnostné funkcie vrátane sledovania vozidla.

 

 

* Služby starostlivosti o zákazníkov, správa o stave vozidla, oznámenia v kabíne vozidla (základná verzia), domáci digitálny asistent, upozornenia týkajúce sa jazdy, skóre ekologickej jazdy, upozornenia na stav vozidla, oznámenia v kabíne vozidla, služby typu Send&Go, vyhľadávanie bodov záujmu, informácie o dopravnej situácii/počasí/rýchlostných radaroch v reálnom čase, navigácia počas poslednej míle a vyhľadávanie parkovacích miest/čerpacích staníc budú postupne dostupné v priebehu roka 2021.


Už ste si aktivovali služby Alfa Connect vo svojom vozidle Alfa Romeo?

Spustite aplikáciu My Alfa Connect a môžete spravovať svoje konto a súvisiace služby.

SLUŽBY MY ALFA CONNECT A DOSTUPNOSŤ

ZAHRNUTÉ BALÍKY

Väčšina balíkov služieb Alfa Connect je už zahrnutá do ceny vozidla na 3 až 5 rokov (v závislosti od balíka). Služba My Assistant je už aktívna a v prípade balíkov My Car, My Remote a My Navigation stačí dokončiť proces registrácie.

VOLITEĽNÉ BALÍKY

Niektoré balíky služieb Alfa Connect sú k dispozícii bezplatne spolu s rôznymi obdobiami predplatného (napríklad My Wi-Fi a My Theft Assistance).

Pre vybrané vozidlá sú k dispozícii bezplatné skúšobné obdobia, počas ktorých si môžete balíky vyskúšať. Spýtajte sa predajcu!

APLIKÁCIA MY ALFA CONNECT

Objavte potenciál služieb Alfa Connect hneď teraz! Stiahnite si aplikáciu My Alfa Connect do zariadenia Apple alebo do zariadenia s operačným systémom Android a majte svoje vozidlo vždy na dosah ruky.