ZÁRUKA

warranty
Vďaka našej ZÁRUKE získate komplexnú službu bezplatných základných zásahov vo forme opráv alebo výmen chybných komponentov, súvisiacej práce a dodávky požadovaného spotrebného materiálu po dobu 24 mesiacov, počínajúc dňom doručenia vozidla.

Súčasťou záruky sú aj chyby z výroby, ktorá sa týkajú laku. V súlade so štandardnými podmienkami výrobcu vaše vozidlo úplne alebo čiastočne nalakujeme s cieľom odstrániť overenú chybu. Táto služba má platnosť 24 mesiacov a začína platiť dňom doručenia vášho vozidla.

Ponúkame aj záruku na karosériu vozidla v prípade prederavenia spôsobeného prehrdzavením zvnútra smerom von. Opravíme a/alebo vymeníme každú časť prederavenú hrdzou po dobu 8 rokov, počínajúc dňom doručenia vášho vozidla.

Ďalšie informácie nájdete v záručnej knižke!

Čo všetko je súčasťou
• Asistenčná služba
• Originálne náhradné diely 
• Kvalifikovaná práca/pracovná sila 

MAXIMUM CARE
ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA

Vďaka službe MAXIMUM CARE zachováte výkonnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť Vášho vozidla. Rozšírená záruka MAXIMUM CARE pokrýva všetky náklady po uplynutí výrobnej záruky spôsobené poruchami mechanických, elektrických a elektronických komponentov vozidla.

Naše riešenie, ktoré vychádza z vašich potrieb, ponúka až 3 kombinácií, ktoré sa odlišujú v závislosti od požadovaného trvania rozšírenia a počtu kilometrov, ktoré chcete najazdiť za volantom vozidla. 


Čo všetko je súčasťou
 
• Originálne náhradné diely
• Kvalifikovaná práca/pracovná sila

Objavte naše rady týkajúce sa údržby

Nezmeškajte žiadnu z našich odborných rád týkajúcich sa starostlivosti o vaše vozidlo!

Prečítajte si používateľskú príručku a príručku o údržbe

Stiahnite si príručku k vášmu vozidlu v digitálnom formáte, aby ste ju vždy mali poruke pre všetky vaše zariadenia!