newCartoolLoading newCartoolUpdateMileage personalazeplaceholder

cartitle

personalizemessage

{{selectedModel.saleDescription|| 'selectmodel'}}
{{selectedEngine.description| limitTo: 22}} {{selectedEngine.Fuel.description}} selectengine
{{selectedMonths.description}} selectmonths months
{{selectedKm.description}} selectkilometre kilometre
{{model.saleDescription}}
  {{equipment.description}}
  {{engine.description}} {{engine.Fuel.description}}
   {{month.description}} months
   {{km.description}} kilometreUnit

   vinorplatemessage

   i18nvinorplatenotfoundmessage different brand genericErrorMessage
   savefilter

   cartitle

   newCartoolLoggedUserAddCarMessage

   +
   {{labelNoDIG}}
   {{singleItem.vehicleName ? singleItem.vehicleName : singleItem.modelName}}
   {{singleItem.numberOfPlate}}

   newCartoolAlertTitle

   newCartoolAlertNoWarrantyTitle

   newCartoolAlertText

   newCartoolAlertNoWarrantyText

   newCartoolAlertCustomerCare

   newCartoolAlertContact1 newCartoolAlertContactLinkedText newCartoolAlertContact2

   newCartoolAddCarMessage

   newCartoolVinOrPlateText

   newCartoolVinOrPlateNotFound newCartoolVinOrPlateBrandError genericErrorMessage newCartoolWhereIsVinText
   newCartoolCarFoundText
   newCartoolUnknownVinText
   newCartoolClickHereText
   newCartoolToInsertVinText
   newCartoolClickHereText

   newCartoolCarDataText

   {{selectedModel.saleDescription || 'newCartoolSelectModel'}}
   {{selectedMonths.description}} {{selectedMonths.year}} newCartoolMatriculation
   {{selectedEngine.description | limitTo: 22}} {{selectedEngine.Fuel.description}} newCartoolSelectEngine
   {{selectedKm.description}} km unit newCartoolSelectKm newCartoolUpdateKmAlert
   newCartoolOtherModelsModel
   newCartoolOtherModelsYear
   newCartoolOtherModelsFuel
   {{selectedModel.description}}
   {{selectedMonths.description}}
   {{selectedEngine.Fuel.description}}
   newCartoolOtherModelsMotorization
   km unit
   {{selectedEngine.description}}
   {{selectedKm.description}}

   newCartoolLoadingText

   • 1 selectmodel {{selectedModel.saleDescription}}
   • 2 newCartoolMatriculation {{selectedMonths.description}} {{selectedMonths.year}}
   • 3 newCartoolLoadingEngine {{selectedEngine.description | limitTo: 22}} {{selectedEngine.Fuel.description}}

   newCartoolAlertTitle

   newCartoolAlertNoWarrantyTitle

   newCartoolAlertText

   newCartoolAlertNoWarrantyText

   newCartoolAlertCustomerCare

   newCartoolAlertContact1 newCartoolAlertContactLinkedText newCartoolAlertContact2

   cartitle

   newCartoolBack
   selectyourcar
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4

   selectmodel

    {{model.saleDescription}}

    cartitle

    newCartoolBack
    selectyourcar
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    equipment
    {{equipment.description}}
     {{engine.description | limitTo: 28}} ... {{engine.Fuel.description}}

     cartitle

     newCartoolBack
     newCartoolMatriculationText
     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     newCartoolMatericulationYear
     {{year.year}} {{year.label}}
     {{month.description}}

     cartitle

     newCartoolBack
     newCartoolKmText
     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     km unit
     newCartoolInsertKmReminderText

     YourDealers

     {{dealer.dealerName}}

     {{dealer.address}}

     {{dealer.COMPANYNAM}}

     {{dealer.ADDRESS}} , {{dealer.TOWN}} ({{dealer.PROVINCE}})

     dealerBoxTelephone {{dealer.TEL_1}}

     dealerBoxDistance

     {{selectedDealer.dealerName}}{{selectedDealer.COMPANYNAM}}

     {{selectedDealer.ADDRESS}} , {{selectedDealer.TOWN}} ({{selectedDealer.PROVINCE}})

     dealerBoxTelephone {{selectedDealer.TEL_1}}

     dealerBoxDistance

     dealerBoxLoadingMessage

     cartitle

     newCartoolBack
     newCartoolOtherModelsSelectCar
     confirmButton
     ... welcome
     mybrandplaceholder

     mybrandtitle

     mybrandsubtitle

     socialaccessmessage

     registertitle

     registermessage1
     registermessage2

     fundusplaceholder {{$root.selectedDealer.dealerName}}{{$root.selectedDealer.COMPANYNAM}}

     YourDealers

     {{dealer.dealerName}}

     {{dealer.address}}

     {{dealer.COMPANYNAM}}

     {{dealer.ADDRESS}}, {{dealer.TOWN}} ({{dealer.PROVINCE}})

     dealerBoxTelephone {{dealer.TEL_1}}

     dealerBoxDistance

     {{selectedDealer.dealerName}}{{selectedDealer.COMPANYNAM}}

     {{selectedDealer.ADDRESS}}, {{selectedDealer.TOWN}} ({{selectedDealer.PROVINCE}})

     dealerBoxTelephone {{selectedDealer.TEL_1}}

     dealerBoxDistance

     dealerBoxLoadingMessage

     findustitle

     findusmessage

     findusbox1title

     findusbox1message

     findusbox2title

     V prípade štandardných záruk (napríklad Maximum Care alebo Powertrain Care) môžete predĺžiť krytie na základné elektromechanické súčasti o ďalšie 3 roky.
     Ak si napríklad ale vyberiete štandardnú záruku StradaFacendo, môžete ju predĺžiť až na 6 rokov.
     Na platený zásah alebo príslušenstvo nainštalované u predajcu spoločnosti Alfa Romeo sa vzťahuje 24-mesačná záruka bez obmedzenia počtu najazdených kilometrov (okrem dielov, ktoré sú predmetom opotrebovania).
     Záruka zahŕňa nasledovné:
     • výmena alebo oprava náhradného dielu alebo príslušenstva z predchádzajúceho zásahu (po predložení príslušného daňového dokladu)
     • náklady na prácu.
     To všetky v ktoromkoľvek autorizovanom zastúpení európskej siete.
     V čase nákupu sa na vaše vozidlo začne vzťahovať záruka, ktorá začína platiť dňom doručenia vozidla, nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa najazdených kilometrov, a ktorá zahŕňa nasledujúce oblasti:
     • 24-mesačná záruka na vozidlo
     • 24-mesačná záruka na lak
     • 7-ročná záruka na prehrdzavenie
     Záručná príručka, ktorú nájdete vo vozidle, je dokument, v ktorom nájdete všetky podrobnosti o podmienkach a vylúčených položkách.
     Áno, ak vlastníte vozidlo Alfa Romeo, môžete využívať výhody rozšírených záručných programov, ktoré sa odlišujú v závislosti od doby trvania a počtu najazdených kilometrov.
     K dispozícii je široká škála dôb trvania a počtu najazdených kilometrov.
     Napríklad, v prípade programu Maximum Care existuje 9 možností:
     • 1 rok s počtom kilometrov 45 000 – 90 000 – 120 000 km
     • 2 roky s počtom kilometrov 60 000 – 120 000 – 160 000 km
     • 3 roky s počtom kilometrov 75 000 – 120 000 – 200 000 km

     Podrobné informácie o výhodách, krytí a zmluvných podmienkach získate od predajcu alebo autorizovanej dielne, alebo na webovej lokalite www.alfaromeo.sk
     Nie, štandardné záruky sa vzťahujú iba na poruchy základných elektromechanických súčastí vozidla.
     Ďalšie informácie nájdete v zmluvných podmienkach.
     V prípade nasledujúcich udalostí máte nárok na pomoc kdekoľvek v Európe:
     porucha
     prerušenie cesty
     defekt
     natankovanie nesprávneho paliva
     vybitá batéria
     strata alebo poškodenie kľúčov od vozidla
     rozbitie skla.
     Okrem toho máte právo na odtiahnutie vozidla a na náhradné vozidlo.
     Ak chcete viac informácií, zatelefonujte na toto číslo.
     Cieľom spoločností Fiat Chrysler Automobiles Italy S.p.A. a Mopar® je poskytovanie tej najlepšej starostlivosti pre vás a vaše vozidlo s kontinuálnym zabezpečením výkonu všetkých záručných činností v súlade s plánom záruky a údržby, a to vďaka nasledujúcim atribútom:
     • pomoc odborných a kvalifikovaných technikov, ktorí sú priamo vyškolení spoločnosťou Fiat Chrysler Automobiles
     • používanie originálnych náhradných dielov
     • široká sieť autorizovaných servisov v celej Európe.
     Na našej webovej lokalite nájdete všetky informácie o rozšírených záručných programoch a rôznych krytiach týkajúcich sa mechanických súčastí, opis súvisiacich radov komponentov a všetkých výhodách, ktoré získate.
     Podrobnejšie informácie vždy získate od príslušného predajcu alebo autorizovanej dielne spoločnosti Alfa Romeo.
     Nie. Namiesto toho ponúkajú možnosť ich rozšírenia na obdobie po skončení platnosti 2-ročnej záruky na vaše vozidlo.
     FreeToGo je program asistenčných služieb*, ktorý platí v krajinách Európy a ponúka maximálnu efektívnosť a spoľahlivosť v prípade nepredpokladaných udalostí a problémov na cestách.
     Ak máte vozidlo Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Fiat Professional, Jeep® alebo Abarth, výhody tohto programu môžete využívať po dobu 2 rokov, keďže sú zahrnuté v záruke platnej odo dňa nákupu.
     Ak chcete viac informácií, kliknite sem

     * Ďalšie informácie o metódach poskytovania, podmienkach, obmedzeniach a vylúčeniach nájdete v záručnej príručke.
     Samozrejme.
     Ak sa na vaše vozidlo záruka viac nevzťahuje, môžete si vyžiadať vozidlo v programe FreeToGo bezplatne* od autorizovaného servisného centra na dobu potrebnú na opravu.

     * Službu poskytujú iba zúčastnené autorizované dielne/predajcovia v prípade, ak disponujú príslušnými licenciami.
     Všetky podrobné informácie o frekvencii a limitoch najazdených kilometrov, po uplynutí ktorých by sa mal vykonať servis, sú uvedené v harmonograme plánovaných servisných prehliadok, ako aj v príručke vlastníka (nájdete ju vo vozidle). 
     Pred prvou servisnou prehliadkou vozidla Alfa Romeo.
     Áno, ak vlastníte vozidlo Alfa Romeo, môžete využívať výhody rozšírených záručných programov (naplánovaných a iných), ktoré sa líšia v závislosti od doby trvania a počtu najazdených kilometrov.
     Ceny závisia od modelu vozidla, počtu najazdených kilometrov a doby trvania programu, ktorý ste si vybrali.
     Podrobné informácie o výhodách, krytí a zmluvných podmienkach získate od predajcu alebo autorizovanej dielne alebo na webovej lokalite www.alfaromeo.sk.
     Ponúkame široký a flexibilný sortiment balíkov a programov údržby, ktoré sú prevoditeľné v prípade, ak vozidlo predáte, t. j. zachovávajú si trvalú trhovú hodnotu v čase.
     Môžete si vybrať spomedzi rôznych stupňov krytia, trvania a počtu najazdených kilometrov, v závislosti od vašich aktuálnych požiadaviek.
     Všetky odpovede na vaše otázky nájdete po kliknutí sem.
     Odporúčame, aby ste navštívili autorizovanú opravovňu spoločnosti Alfa Romeo.
     Ak sa rozhodnete pre iné miesto, nezabudnite si vyžiadať faktúru za servisný zásah.
     Na našej stránke nájdete informácie o programoch údržby (naplánovanej alebo iného typu) s opisom sortimentu komponentov, ako aj všetkých výhod, ktoré máte k dispozícii.
     Podrobnejšie informácie vždy získate od príslušného predajcu alebo autorizovaného servisu spoločnosti Alfa Romeo.
     Cieľom spoločností Fiat Chrysler Automobiles Italy S.p.A. a Mopar® je poskytovanie tej najlepšej starostlivosti pre vás a vaše vozidlo s kontinuálnym zabezpečením výkonu všetkých záručných činností v súlade s plánom záruky a údržby, a to vďaka nasledujúcim atribútom:
     • pomoc odborných a kvalifikovaných technikov, ktorí sú priamo vyškolení spoločnosťou Fiat Chrysler Automobiles
     • používanie originálnych náhradných dielov
     • široká sieť autorizovaných servisov v celej Európe.
     Ide o súbor aplikácií, ktoré umožňujú získať prístup k celému digitálnemu svetu prostredníctvom audiosystému vozidla. Vďaka systémom dotykovej obrazovky a špeciálnemu rozhraniu, ktoré obmedzuje rozptyľovanie vodiča, si teraz môžete užívať bezpečnú a zábavnú jazdu.
     Stiahnite si bezplatnú aplikáciu Uconnect LIVE zo služby Google Play alebo Apple App Store a prihláste sa použitím konta Fiat Chrysler Automobiles. Po spustení aplikácie a pripojení telefónu k rádiu prostredníctvom rozhrania Bluetooth si môžete užívať prístup ku všetkým službám.
     Ide o perfektnú kombináciu technologických funkcií, ktoré poskytujú všetky požadované informácie a zábavu za volantom, čo znamená, že sa môžete v plnej miere sústrediť na vedenie vozidla.
     Dotyková obrazovka, ovládanie hlasom a ovládacie prvky na volante, čitateľné displeje, zrozumiteľné ovládacie prvky a tlačidlá sú iba časťou inovačného systému, ktorý bol navrhnutý a vytvorený na plnenie vašich potrieb.
     Uconnect ponúka aj jeden z najmodernejších navigačných systémov. Bol navrhnutý tak, aby dokonale dopĺňal vaše vozidlo.
     Uconnect ti offre anche uno dei più avanzati sistemi di navigazione. Ed è progettato per adattarsi perfettamente al tuo modello di auto.
     Otvorte možnosť SETTINGS (Nastavenia) a vyberte požadovaný jazyk.
     • Fiat 500X
     • Fiat 500L
     • Nový Fiat 500
     • Fiat 500S
     • Fiat Tipo (5-dverový)
     • Fiat Tipo Station Wagon
     • Nový Fiat Doblò
     • Nová Lancia Ypsilon
     • Jeep® Renegade
     • Nová Alfa Romeo Mito
     • Abarth 595
     Kompatibilné rádiá sú tieto:
     • Uconnect 7" HD Nav LIVE
     • Uconnect 7" HD LIVE
     • Uconnect 6,5" Radio Nav LIVE
     • Uconnect 5" Radio LIVE
     • Uconnect 5" Radio Nav LIVE
     Áno, ale iba v prípade existujúcej kompatibility. Overiť si to môžete tu.
     Na stránke maps.mopar.eu (nová stránka spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles, ktorá je špecificky určená na aktualizáciu navigácie) môžete zaregistrovať svoje vozidlo a okamžite zistiť, či sú k dispozícii nové mapy.
     Je ich naozaj veľa a neustále sa menia, pretože sa neustále vyvíjajú.
     Môžu byť viazané na vytvorenie špeciálneho konta (Twitter) alebo predplatné (Deezer Premium).
     Uvádzame však zoznam momentálne dostupných aplikácií:

     my:Car
     eco:Drive
     Alfa Performance
     Jeep Skills
     Abarth Telemetry
     Efficient Drive
     Uconnect for Twitter
     Facebook Check In
     Deezer
     TuneIn
     Reuters
     TomTom LIVE (ak vaše autorádio obsahuje navigáciu).
     • Aktivujte funkciu rozhrania Bluetooth v telefóne
     • Na prednej strane autorádia stlačte tlačidlo PHONE (Telefón)
     • Ak nie je pripojený žiadny telefón, na displeji sa zobrazí špeciálna obrazovka
     • Vyberte možnosť YES (Áno) a v telefóne vyhľadajte zariadenie so systémom Uconnect
     • Je možné, že vás systém požiada o zadanie kódu PIN: zadajte ho na displeji a potvrďte na telefóne
     • Môžete pripojiť viac než jeden telefón – otvorte časť SETTINGS (Nastavenia) a vyberte položku ADD DEVICE (Pridať zariadenie)
     • Celý postup sa zobrazí na obrazovke so súhrnnými informáciami o dokončených krokoch
     • Po dokončení sa zobrazí záverečná obrazovka na potvrdenie všetkých krokov a dokončenie pripojenia – potvrďte výberom možnosti YES (Áno).
     Keď sa operačný systém telefónu aktualizuje, je potrebné ho znova registrovať, najprv však je potrebné vykonať nasledujúce kroky:
     • odstráňte ho zo zoznamu zariadení priradených k rádiu
     • odstráňte predchádzajúce prepojenie zo zoznamu zariadení s rozhraním Bluetooth aj v telefóne.
     Keď pripojíte zariadenie, v ktorom máte uloženú hudbu, systém rozpoznávania hlasu bude potrebovať krátky časový úsek na synchronizáciu všetkých súborov.
     Potrebný čas závisí od množstva hudby, ktorá sa načítava.
     Nie, toto tlačidlo na volante slúži iba na aktiváciu rozpoznávania hlasu pre funkciu RADIO/MEDIA (Rádio/médiá).
     Všetky hlasové pokyny pre telefón je možné aktivovať stlačením tlačidla PHONE (Telefón), ktoré sa taktiež nachádza na volante.
     Overte, či ste z ponuky telefónu vybrali funkciu, ktorá umožňuje automatické pripojenie.
     Pamätajte, že ak je prepojených viacero telefónov, systém vždy bude prihliadať na prvé prepojené zariadenie.
     Systém Uconnect bol vytvorený tak, aby sa automaticky pripojil k telefónu.
     Ak chcete nastaviť smartfón s rozhraním Bluetooth, postupujte takto:
     • na prednom paneli rádia stlačte tlačidlo APPS (Aplikácie)
     • vyberte položky SETTINGS (Nastavenia) a BLUETOOTH
     • na displeji vyberte položku PHONE/BLUETOOTH (Telefón/Bluetooth)
     • vyberte položku COORDINATED PHONES (Koordinované telefóny) alebo zoznam AUDIO LINKS (Prepojenia zvuku) pomocou príslušného tlačidla na displeji
     • vyberte príslušné zariadenie (mobilný telefón alebo zariadenie Bluetooth)
     • stlačte tlačidlo CONNECT (Pripojiť).
     Ak existuje viacero prepojených zariadení, systém bude vždy považovať prvý prepojený telefón za telefón typu PREFERRED (Preferovaný).
     Poradie priority ďalších pripojených zariadení, ktoré nie sú nastavené ako zariadenia typu PREFERRED (Preferované), je určená poradím, v akom boli pridané do zoznamu: posledné pripojené zariadenie má vždy najvyššiu prioritu.
     Ak chcete uskutočniť hovor použitím hlasových príkazov, postupujte takto:
     • stlačte tlačidlo PHONE (Telefón) na volante na prístup ku hlasovým príkazom.
     • počkajte niekoľko sekúnd na dokončenie synchronizácie a načítania údajov telefónu systémom.
     Pamätajte, že ak máte v zozname viac než 1000 kontaktov, túto funkciu nebude možné použiť.
     Presnosť hlasového rozpoznávania závisí od mnohých faktorov: hluk na pozadí, prízvuk osoby vyslovujúcej príkaz a dostupnosť príkazov. Systém môže niekedy reagovať na iný než vyslovený príkaz – to je však normálne, resp. závisí to od uvedených premenných.
     • Stiahnite si aplikáciu Uconnect LIVE zo služby Google Play alebo Apple App Store.
     • Spustite aplikáciu v telefóne a telefón pripojte k rádiu prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
     • Stlačte tlačidlo APPS (Aplikácie) na rádiu a otvorte zoznam dostupných služieb.
     Ak potrebujete podrobnejšie informácie, stiahnite si celú aktivačnú príručku tu.
     V prípade automobilov s možnosťou používania tejto služby sú služby Uconnect LIVE bezplatné s výnimkou poplatkov, ktoré sa vzťahujú na dátové prenosy mobilných zariadení.
     Služby môžu byť viazané na vytvorenie špeciálnych kont (Twitter) alebo predplatné (Deezer Premium).
     Tu je zoznam: Taliansko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Holandsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Belgicko, Luxembursko, Portugalsko, Poľsko, Írsko, Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Grécko, Dánsko, Švédsko, Fínsko, Rumunsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Bulharsko, Malta, Cyprus.
     Prístup k službám Uconnect LIVE vo vozidle získate prostredníctvom dátového pripojenia mobilného telefónu.
     Používanie aplikácií prostredníctvom dátového pripojenia znamená veľký objem využitia údajov a v prípade, ak sa nachádzate v zahraničí, t.j. používate roaming, môžu sa na túto činnosť vzťahovať ďalšie poplatky. Pamätajte na to, že pripojenie prostredníctvom rozhrania Bluetooth musí byť vždy aktívne, aby ste mohli používať tieto služby.
     Z tohto dôvodu odporúčame, aby ste si prečítali zmluvné podmienky s vaším poskytovateľom mobilných služieb.
     Ak ste najprv aktivovali služby Uconnect pre vlastný telefón, znamená to, že ste správca.
     V pozícii správcu môžete pozvať 3 osoby (v časti FRIENDS (Priatelia)), aby používali pripojené služby priamo z aplikácie inštalovanej vo vašom smartfóne alebo vo vyhradenej oblasti na stránke DriveUconnect.eu.
     Priateľ, ktorého ste pozvali, dostane e-mail s pozvaním na prístup k službám Uconnect LIVE vo vašom vozidle.
     Pamätajte, že služby vo vozidle môže naraz používať iba jeden používateľ.
     V pozícii správcu môžete odstrániť priateľa zo zoznamu alebo sa vaši priatelia môžu rozhodnúť odstrániť svoje kontá zo zoznamu.
     Dátum uplynutia platnosti na vašom telefóne môžete skontrolovať prostredníctvom aplikácie Uconnect LIVE, uvedený dátum nájdete vo vyhradenej oblasti na stránke DriveUconnect.eu
     Dátum uplynutia platnosti na vašom telefóne môžete skontrolovať prostredníctvom aplikácie Uconnect LIVE, uvedený dátum nájdete vo vyhradenej oblasti na stránke DriveUconnect.eu.
     Samozrejme, môžete použiť akékoľvek internetové pripojenie vrátane siete Wi-Fi a prístupových bodov.
     Veľkosť sťahovania sa vždy zobrazí v hlásení o inštalácii.
     Systém vás bude pravidelne upozorňovať na dostupné aktualizácie prostredníctvom hlásení, ktoré sa zobrazia na displeji rádia.
     Keď sa zobrazí hlásenie, môžete si okamžite stiahnuť aktualizácie alebo môžete sťahovanie odložiť na neskôr (rovnako ako v telefóne).
     Upozornenia na aktualizácie sa zobrazia po každom reštartovaní systému.
     Upozorňujeme, že systém spustí automatickú aktualizáciu iba v prípade požadovaných aktualizácií a existencii pripojenia.
     Samozrejme, pre všetky štandardné funkcie.
     V nasledujúcich rádiách môžete napríklad spustiť jednotlivé aplikácie:
     • Uconnect 6,5" Radio Nav LIVE
     • Uconnect 5" Radio LIVE
     • Uconnect 5" Radio Nav LIVE.
     Môžete si ju bezplatne stiahnuť zo služby Google Play alebo Apple App Store vo vašom smartfóne (ak je kompatibilný).
     Je dostupná v Taliansku, Francúzsku, Anglicku, Španielsku, Nemecku, Rakúsku, Belgicku, Holandsku, Švajčiarsku, Luxembursku, Poľsku, Dánsku, Švédsku, na Slovensku, vo Fínsku, Českej republike, Maďarsku, Grécku, Írsku, Portugalsku, Bulharsku, Rumunsku, Lotyšsku, Litve, Slovinsku, Estónsku, na Malte a na Cypre.
     Hlasový syntetizátor (funkcia prevodu textu na reč) podporuje vyslovovanie naraz iba v jednom jazyku.
     Ak chcete upraviť a vybrať jazyk, je potrebné použiť časť SETTINGS (Nastavenia) v rádiu.
     V prípade viacjazyčných aplikácií systém načíta iba časti napísané v nastavenom jazyku (napr. Reuters).
     Od roku 2015 je služba Uconnect LIVE dostupná v niektorých modeloch a na niektorých trhoch.
     Keď si kúpite niektoré z našich vozidiel, dostanete e-mail so všetkými podrobnosťami na aktiváciu pripojených služieb pre model, ktorý si vyberiete.
     Je to jednoduché: otvorte časť SETTINGS (Nastavenia) a upravte jazyk v telefóne (rovnako ako v prípade iných aplikácií).
     Stáva sa to.
     Aplikácia my:Car vykazuje množstvo paliva na obrazovke smartfónu s odvolaním sa na poslednú jazdu, v priebehu ktorej ste sa pripojili. Údaje medzi aplikáciou a vozidlom sa synchronizujú po vypnutí motora vozidla a priradia sa k dátumu a času, v ktorom boli prenesené.
     Ak ste sa počas poslednej jazdy nepripojili k službe Uconnect LIVE, údaje aplikácie my:Car sa nebudú zhodovať s reálnym stavom vo vozidle.
     Na vyhnutie sa nezrovnalostiam sa dátum analýzy vždy zobrazí vedľa zobrazenej hodnoty (vo webovej verzii aj vo verzii mobilnej aplikácie).
     Všetky jednotky USB Flash s pamäťou najmenej 64 GB.
     Ide o technologickú platformu, ktorá umožňuje volať priateľom, prijímať správy SMS, počúvať hudbu a prijímať pokyny týkajúce sa smeru jazdy.
     To všetko absolútne bezpečne bez potreby zdvihnutia rúk z volantu.
     Používanie tejto platformy je jednoduché a zrozumiteľné – všetko, čo potrebujete, je telefón kompatibilný s funkciami tejto platformy.
     Ďalšie informácie.
     Minimálne požiadavky sú tieto:
     • Bluetooth, verzia 2.1 alebo vyššia + EDR
     • Operačný systém Android 4.0 alebo vyšší.
     • Odporúčané rozlíšenie obrazovky: 480 × 800, 540 × 960, 720 × 1280 a 1080 × 1920.
     • Operačný systém Apple iOS 7.0 alebo vyšší.
     • Odporúčané rozlíšenie obrazovky: 640 × 960, 640 × 1136, 750 × 1334 a 1080 × 1920.
     Zatelefonujte predajcovi spoločnosti Alfa Romeo a pripravte si svoj OP a dokument o registrácii vozidla.
     Servisná sieť si okamžite vyžiada duplicitný kód od spoločnosti Fiat Chrysler Automobiles Taliansko, ktorý by ste mali dostať do týždňa.
     Upozorňujeme, že táto služba je platená.
     To zistíte tak, že zatelefonujete na bezplatné telefónne číslo 00800 25320000 alebo sa priamo obrátite na autorizované servisné centrum.
     Vždy však majte poruke pripravené číslo podvozka vozidla, ktoré nájdete v dokumente o registrácii vozidla (na strane 2 v časti E).
     Nie je to žiadny problém: naše oddelenie starostlivosti o zákazníkov je k dispozícii 24 hodín denne, 365 dní v roku.
     Zatelefonujte na univerzálne medzinárodné bezplatné telefónne číslo 00800 25320000 (v rámci celej Európy) a vyberte možnosť 1 ROADSIDE ASSISTANCE (ak sa vozidlo pokazí v Taliansku). Ak sa nachádzate v inej krajine, vyberte možnosť 4 International Services, ktorá okrem zaistenia podpory v prípade núdze ponúka aj možnosť výberu požadovaného jazyka.
     K dispozícii je aj telefónne číslo +39 02 44412041, na ktoré môžete zatelefonovať v prípade, ak nastanú problémy s univerzálnym medzinárodným bezplatným telefónnym číslom.
     Informácie o krajinách, v ktorých platí záručné krytie, nájdete v záručnej príručke vo vašom vozidle.
     Ide o oznámenie, ktoré vám spoločnosť Alfa Romeo odošle s cieľom overiť, či je vaše vozidlo plne funkčné, bezpečné a spoľahlivé.
     Ak nemáte dostatok času sledovať alebo dostávať informácie o termínoch údržby vozidla, spoločnosť Alfa Romeo vás bude týmto spôsobom upozorňovať na to, kedy a ako je potrebné vykonať kontrolu, vymeniť časť alebo príslušenstvo, atď.
     Áno, samozrejme. Nevyplývajú z nich pre vás žiadne ďalšie náklady.
     Ihneď po prijatí oznámenia sa bezodkladne obráťte na predajcu alebo autorizované servisné centrum a dohodnite si servisný zásah, ktorý sa odporúča na vašom vozidle.
     Informácie o všetkých kontaktných osobách vášho zastúpenia a autorizovaných centrách nájdete po kliknutí sem.
     Keď sa rozhodnete zatelefonovať a dohodnúť si schôdzku, majte poruke pripravené číslo podvozka vozidla, ktoré nájdete v dokumente o registrácii vozidla (na strane 2 v časti E).
     To závisí od času, ktorý bude potrebné na úpravu vášho vozidla.
     V čase rezervácie vám dielenský personál poskytne podrobné informácie o tom, ako dlho bude zásah trvať, ako aj o možnostiach používania náhradného vozidla.
     Ak už viac nie ste vlastníkom vozidla zahrnutého do kampane zvolávania do servisu, o ktorej sme vás informovali, pošlite nám (ak je to možné) meno a adresu nového vlastníka.
     Vyplňte predtlačenú a ofrankovanú kartu, priloženú k listu, ktorý ste dostali.
     Potom ju odošlite na adresu: Fiat Group Automobiles S.p.A. – Customer Care – Ufficio Privacy, C.so Agnelli 200 – 10135 Turin.
     Ďakujeme!
     Cieľom spoločností Fiat Chrysler Automobiles Italy S.p.A. a Mopar® je zaistiť tú najlepšiu starostlivosť o vás a vaše vozidlo vďaka nasledujúcim atribútom:
     pomoc odborných a kvalifikovaných technikov, ktorí sú priamo vyškolení spoločnosťou Fiat Chrysler Automobiles
     používanie originálnych náhradných dielov
     široká sieť autorizovaných servisov v celej Európe.
     Je to jednoduché: iba tie osoby, ktoré vymysleli, navrhli a zostavili vaše vozidlo, ho poznajú lepšie ako ktokoľvek iný.
     Originálne náhradné diely sú výsledkom trvalej angažovanosti v oblasti výskumu a vývoja inovačných technológií. 
     Okrem toho sa na ne vzťahujú podmienky prísnej kontroly od momentu ich návrhu až po výrobu na zaistenie spoľahlivosti, pohodlia, funkčnosti a bezpečnosti.
     Áno, pneumatiky so správnou veľkosťou a odlišnými rýchlostnými indexmi môžete použiť. 
     Na to nepotrebujete žiadne povolenie. 
     Na všetky ostatné prípady sa z hľadiska bezpečnosti vás a iných účastníkov cestnej premávky vzťahuje nutnosť zaobstarať si príslušné povolenie.
     Stačí, ak sa obrátite na autorizované zastúpenie, ktoré vám poskytne informácie o všetkých správnych pneumatikách pre vaše vozidlo.
     Pneumatiky M+S (určené do blata a snehu) majú tieto iniciály uvedené na bočnej strane a predstavujú legálny ekvivalent zimných pneumatík. Tento typ pneumatík je známy aj ako „celoročný“ typ pneumatík. 
     Zimné pneumatiky majú okrem písmen na bočnej strane vyznačený aj príslušný symbol: vrchol s troma štítmi a snežnou vločkou. Posledný uvedený typ pneumatík ponúka výrazne vyššiu funkčnosť počas brzdenia a na zasnežených cestách.
     Všetky informácie o súprave Fix&Go nájdete v príručke vlastníka vozidla alebo priamo v pokynoch priložených k súprave. Odporúčame, aby ste si tieto informácie pred použitím súpravy pozorne prečítali.
     Kompletný sortiment nájdete v časti PRÍSLUŠENSTVO. 
     Vyberte model vášho vozidla, vstúpte do vyhradenej oblasti a prispôsobte si auto. 
     Okrem toho môžete svoje vozidlo zaregistrovať a získať tak špeciálne ponuky.
     Pretože je dôležité zveriť vaše vozidlo tým, ktorí ho poznajú naozaj dobre, až do posledného detailu. 
     Originálne príslušenstvo sa dokonale začlení do všetkých mechanických a elektronických súčastí vášho vozidla. 
     Toto príslušenstvo sa podrobuje prísnym kontrolám s cieľom ponúknuť vám maximálne pohodlie, funkčnosť, bezpečnosť a prispôsobenie.

     Prečítajte si používateľskú príručku a príručku o údržbe

     Stiahnite si príručku k vášmu vozidlu v digitálnom formáte, aby ste ju vždy mali poruke pre všetky vaše zariadenia!