newCartoolLoading newCartoolUpdateMileage personalazeplaceholder

cartitle

personalizemessage

{{selectedModel.saleDescription|| 'selectmodel'}}
{{selectedEngine.description| limitTo: 22}} {{selectedEngine.Fuel.description}} selectengine
{{selectedMonths.description}} selectmonths months
{{selectedKm.description}} selectkilometre kilometre
{{model.saleDescription}}
  {{equipment.description}}
  {{engine.description}} {{engine.Fuel.description}}
   {{month.description}} months
   {{km.description}} kilometreUnit

   vinorplatemessage

   i18nvinorplatenotfoundmessage different brand genericErrorMessage
   savefilter

   cartitle

   newCartoolLoggedUserAddCarMessage

   +
   {{labelNoDIG}}
   {{singleItem.vehicleName ? singleItem.vehicleName : singleItem.modelName}}
   {{singleItem.numberOfPlate}}

   newCartoolAlertTitle

   newCartoolAlertNoWarrantyTitle

   newCartoolAlertText

   newCartoolAlertNoWarrantyText

   newCartoolAlertCustomerCare

   newCartoolAlertContact1 newCartoolAlertContactLinkedText newCartoolAlertContact2

   newCartoolAddCarMessage

   newCartoolVinOrPlateText

   newCartoolVinOrPlateNotFound newCartoolVinOrPlateBrandError genericErrorMessage newCartoolWhereIsVinText
   newCartoolCarFoundText
   newCartoolUnknownVinText
   newCartoolClickHereText
   newCartoolToInsertVinText
   newCartoolClickHereText

   newCartoolCarDataText

   {{selectedModel.saleDescription || 'newCartoolSelectModel'}}
   {{selectedMonths.description}} {{selectedMonths.year}} newCartoolMatriculation
   {{selectedEngine.description | limitTo: 22}} {{selectedEngine.Fuel.description}} newCartoolSelectEngine
   {{selectedKm.description}} km unit newCartoolSelectKm newCartoolUpdateKmAlert
   newCartoolOtherModelsModel
   newCartoolOtherModelsYear
   newCartoolOtherModelsFuel
   {{selectedModel.description}}
   {{selectedMonths.description}}
   {{selectedEngine.Fuel.description}}
   newCartoolOtherModelsMotorization
   km unit
   {{selectedEngine.description}}
   {{selectedKm.description}}

   newCartoolLoadingText

   • 1 selectmodel {{selectedModel.saleDescription}}
   • 2 newCartoolMatriculation {{selectedMonths.description}} {{selectedMonths.year}}
   • 3 newCartoolLoadingEngine {{selectedEngine.description | limitTo: 22}} {{selectedEngine.Fuel.description}}

   newCartoolAlertTitle

   newCartoolAlertNoWarrantyTitle

   newCartoolAlertText

   newCartoolAlertNoWarrantyText

   newCartoolAlertCustomerCare

   newCartoolAlertContact1 newCartoolAlertContactLinkedText newCartoolAlertContact2

   cartitle

   newCartoolBack
   selectyourcar
   • 1
   • 2
   • 3
   • 4

   selectmodel

    {{model.saleDescription}}

    cartitle

    newCartoolBack
    selectyourcar
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    equipment
    {{equipment.description}}
     {{engine.description | limitTo: 28}} ... {{engine.Fuel.description}}

     cartitle

     newCartoolBack
     newCartoolMatriculationText
     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     newCartoolMatericulationYear
     {{year.year}} {{year.label}}
     {{month.description}}

     cartitle

     newCartoolBack
     newCartoolKmText
     • 1
     • 2
     • 3
     • 4
     km unit
     newCartoolInsertKmReminderText

     YourDealers

     {{dealer.dealerName}}

     {{dealer.address}}

     {{dealer.COMPANYNAM}}

     {{dealer.ADDRESS}} , {{dealer.TOWN}} ({{dealer.PROVINCE}})

     dealerBoxTelephone {{dealer.TEL_1}}

     dealerBoxDistance

     {{selectedDealer.dealerName}}{{selectedDealer.COMPANYNAM}}

     {{selectedDealer.ADDRESS}} , {{selectedDealer.TOWN}} ({{selectedDealer.PROVINCE}})

     dealerBoxTelephone {{selectedDealer.TEL_1}}

     dealerBoxDistance

     dealerBoxLoadingMessage

     cartitle

     newCartoolBack
     newCartoolOtherModelsSelectCar
     confirmButton
     ... welcome
     mybrandplaceholder

     mybrandtitle

     mybrandsubtitle

     socialaccessmessage

     registertitle

     registermessage1
     registermessage2

     fundusplaceholder {{$root.selectedDealer.dealerName}}{{$root.selectedDealer.COMPANYNAM}}

     YourDealers

     {{dealer.dealerName}}

     {{dealer.address}}

     {{dealer.COMPANYNAM}}

     {{dealer.ADDRESS}}, {{dealer.TOWN}} ({{dealer.PROVINCE}})

     dealerBoxTelephone {{dealer.TEL_1}}

     dealerBoxDistance

     {{selectedDealer.dealerName}}{{selectedDealer.COMPANYNAM}}

     {{selectedDealer.ADDRESS}}, {{selectedDealer.TOWN}} ({{selectedDealer.PROVINCE}})

     dealerBoxTelephone {{selectedDealer.TEL_1}}

     dealerBoxDistance

     dealerBoxLoadingMessage

     findustitle

     findusmessage

     findusbox1title

     findusbox1message

     findusbox2title

     REPASOVANÉ NÁHRADNÉ DIELY

     Aj napriek tomu, že boli aktívne dlhú dobu a prejazdili s vami mnoho kilometrov, sú diely vášho vozidla vždy cenným artiklom. Z tohto dôvodu ich zbierame a pripravujeme ich na ďalšiu funkčnosť na cestách. Vďaka repasovaniu použitých originálnych dielov vytvárame produkty s funkčnosťou porovnateľnou s novými dielmi, a to vďaka certifikovanému postupu a záruke v trvaní 24 mesiacov.

     Objavte všetky výhody našich repasovaných náhradných dielov.

     ÚPLNOSŤ

     Náš sortiment repasovaných náhradných dielov zahŕňa od motorov cez mechanické prevodovky, turbokompresory až po tie najmenšie časti (napríklad vstrekovače a alternátory). Všetky sa nachádzajú v kompletnom elektronickom katalógu, ktorý je dostupný pre odborníkov z radov predajcov spoločnosti Alfa Romeo, na identifikáciu repasovaných dielov, ktoré sú kompatibilné s modelom vášho vozidla, ako aj na porovnanie (v reálnom čase) s cenami schválených nových dielov.

     ORIGINÁLNOSŤ

     Náš proces repasovania sa skladá z piatich krokov, ktoré musia použité náhradné diely absolvovať:
     • Demontujeme ich z vozidla.
     • Vyčistíme ich.
     • Skontrolujeme ich funkčnosť.
     • Vezmeme si ich „do parády“ a vymeníme poškodené súčasti za 100 % nové súčasti.
     • Vykonáme záverečný test a všetky podružné testy (ak sa to vyžaduje).

     Naše repasované diely sú originálne diely od predajcov spoločnosti Alfa Romeo.

     KOMPATIBILITA SO ŽIVOTNÝM PROSTREDÍM

     Ak si vyberiete naše repasované náhradné diely, životné prostredie sa vám poďakuje. Repasovanie neznamená iba obnovenie materiálov, z ktorých sa časom stane odpad, ale aj obmedzenie produkcie oxidu uhličitého a úsporu surovín a energie.

     ÚSPORY

     Obnovenie materiálov určených na likvidáciu zahŕňa menej nákladné postupy než je výroba dielov úplne od začiatku. Z tohto dôvodu získate pri použití repasovaných náhradných dielov v porovnaní s novými dielmi až 50 % úsporu.

     Chcete sa dozvedieť viac?

     Potrebujete ďalšie informácie o špecifickom probléme? Obráťte sa na predajcu a dohodnite si stretnutie!