Dodržiavanie vysokých štandardov kvality, bezpečnosti, spoľahlivosti a komfortu, ktoré charakterizujú každý model skupiny FCA, vyžaduje nepretržitú snahu a úsilie, ktoré sú však ukryté pohľadu bežných ľudí. Dokument FCA What 'Behind odhaľuje detaily tejto práce.